state-archive-5

Изградба на административен објект на државни институции за Државен архив на Република Македонија, Уставен суд на Република Македонија и Археолошки музеј во Скопје

  Име на договор: Изградба на административен објект на државни институции за Државен архив на Република Македонија, Уставен суд на…