СЕ ПРОДАВА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО РЕСЕН

  ГД Гранит АД Скопје продава деловен простор во Ресен, на ул. Ленинова, на влез од градот. Деловниот простор е со површина од 89 м2. Цена: по…

ИТ АДМИНИСТРАТОР (1 извршител)

ГД Гранит АД Скопје има потреба од ИТ АДМИНИСТРАТОР (1 извршител)   Кандидатите потребно е да ги исполнуваат следните услови: …

SOFTWARE ИНЖЕНЕР (1 извршител)

ГД Гранит АД Скопје има потреба од SOFTWARE ИНЖЕНЕР (1 извршител)   Кандидатите потребно е да ги исполнуваат следните услови: …