ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ БЛАЦЕ

На 17.02.2020 ГД Гранит АД  потпиша договор   со Јавното Претпријатие за државни патишта за Изградба на автопат А4, делница ГП “ Блаце” - Скопје (…

ИЗГРАДБА НА БУЛ. АСНОМ

На 26.02.2020 година ГД Гранит АД Скопје потпиша договор со Град Скопје за Изградба на бул. АСНОМ – Втора фаза:…