ИЗГРАДБА НА АЕРОДРОМИ

ГРАНИТ го искористи знаењето и експертизата стекнати преку изградбата на многу аеродроми во Ирак, Кувајт, Алжир, Босна и Херцеговина, Албанија…

ИЗГРАДБА НА МОСТОВИ

ГРАНИТ има изградено над 3000 мостови, дома и во странство, што доведе до раст на капацитетот и знаењето на Друштвото…

ВИСОКОГРАДБА

Станбени, јавни, административни и индустриски објекти се дел од портфолиото на ГРАНИТ.   Во последните 20 години ГРАНИТ изгради 85…

ИЗГРАДБА НА БРАНИ

Повеќе од половина век, ГРАНИТ има изградено многу хидротехнички објекти од секаков вид во Македонија: бетонски брани, насипи за контрола…

ИЗГРАДБА НА ПАТИШТА

Основната дејност на ГРАНИТ е изградба на патишта/автопати. ГРАНИТ има изградено над 1000 километри автопати, над 7000 километри патишта, ископување…

ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ БЛАЦЕ

На 17.02.2020 ГД Гранит АД  потпиша договор   со Јавното Претпријатие за државни патишта за Изградба на автопат А4, делница ГП “ Блаце” - Скопје (…

ИЗГРАДБА НА БУЛ. АСНОМ

На 26.02.2020 година ГД Гранит АД Скопје потпиша договор со Град Скопје за Изградба на бул. АСНОМ – Втора фаза:…