Автопат Бања Лука-Добој, Бања Лука-Прњавор

ГД Гранит а.д. Скопје, со гордост објавува дека делницата од Автопатот Бања Лука – Добој, Бања Лука – Прњавор беше пуштена во употреба во вторник, 02.10.2018г., надоврзувајќи се на делницата Прњавор – Добој којашто е во употреба од 11.09.2016г., со што во целост е завршена изградбата на делот од Автопатот 9ти Јануар којшто ги поврзува двата најголеми градови во Република Српска, и обединува повеќе од половината од локалното стопанство на оваа мала земја. Безмалку 2.5 милиони м3 насип, 1 милион мископ, околу 60 илијади мбетон, 900 илијади масфалт, се бројките со кои се мери успехот на најголемата македонска градежна компанија на овој проект. Во изминативе 4 години, колку што траеше изведбата на оваа делница од Автопатот, изградивме 1 вијадукт од 466м, 11 мостови, 2 подвозици и 7 надвозници, 9 км регулација на речно корито, стопиравме и саниравме 2 свлечишта, направивме потпорна конструкција од 400м, изградивме брз и сигурен автопат, со паметна сигнализација и управувачки центар, на рамниште на секој модерен автопат во западна Европа.

ИЗВЕДБА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ ДО НАСЕЛБА СОНЧЕВ ГРАД

 

Изградба на регионален пат Р2138, врска со регионален пат Р2134, со населба Сончев Град

Договор бр.: 07-861/13 од 14.03.2013год.

Инвеститор: Јавно Претпријатие за Државни Патишта

Почеток на работите: јули 2013год.

Времето на завршување на објектот ќе се утврди по потпишувањето на Анекс Договор кон Основниот Договор, кој е неопходен за завршување на работите кои не се предвидени во Основниот Договор, а се од голема важност за да објектот се пушти во употреба.

ИЗВЕДБА НА АВТОПАТ КИЧЕВО – ОХРИД, СЕКЦИЈА КИЧЕВО – ПОДВИС

Работната Единица Кичево – Охрид утврдена со одлуката на Управниот Одбор од Гранит во Мај 2014, со цел да се конструира автопат Кичево – Охрид, делот Кичево – Подвис.

Согласно со Договорот за конструкција на автопатот:
– Гранит Корпорација АД е номиниран подизведувач
– Корпорацијата Sinohydro е главен изведувач
– Consorcium GIM, Euroconsulting и Geing Krebs und Kiefer се Инжинери
– Работодавач е Јавно Претријатие за Државни Патишта

Вкупната цена на Договорот за изградба на автопат Кичево – Охрид, делот Кичево – Подвис е 117,609,360,15 евра. Засилените бетонски работи на автопатот учевствуваат со повеќе од 60% во вкупната цена на Договорот за Изградба на автопатот.

Делот Кичево – Подвис се состои од следните структури:
12 вијадукти со пренапрегнати носачи, со целосна должина од 3,60 км во двете насоки,
2 вијадукти со балансиран конзолен метод на конструкција, со тотална должина од 1,80 км
2 надвозници
1 подвозница со клучка на автопатот

Потпорни ѕидови со целосна должина од 1,35 км

Критичните точки на критичната патека на автопатот Кичево – Охрид, делот Кичево – Подвис се клучките со балансиран конзолиран метод на конструкција лоциран на км 6+860 и км 9+105

РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ПАТЕН ПРАВЕЦ ВЕЛЕС – КАДРИФАКОВО ФАЗА 3: ЛОЗОВО – САРАМЗАЛИНО – КАДРИФАКОВО

 

Предмет на договорот: Реконструкција и рехабилитација на патен правец Велес Кадрифаково фаза 3 : Лозово – Сарамзалино – Кадрифаково.

Инвеститор: Јавното претпријатие за државни патишта..

Вредност на договорот: 391.676.123 ден.

Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали во Република Македонија

 

Име на договор: Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали во Република Македонија

Договор на работодавач: Министерството за образование и наука на Република Македонија

Вредност на договорот: 4.229.386.481,00 денари

Изведување на преостанати градежни работи и градежно занатски работи на објект Македонска филхармонија

 

Име на договор: Изведување на  преостанати  градежни работи и градежно занатски работи  на објект Македонска  филхармонија

Договор на работодавач: Министерство за култура на РМ

Вредност на договорот: 294.890.549 денари