ГД Гранит АД Скопје ги известува сите акционери

Почитувани акционери,

ГД Гранит АД Скопје ги известува сите акционери дека почнувајќи од 27.08.2021 година, друштвото ќе започнe со исплата на дивиденда за 2020 година согласно одлуката донесена на Собранието на акционери одржано на 21.05.2021.

Сите акционери кои немаат доставено податоци за исплата во смисла на трансакциска сметка, лична карта и изјава се повикуваат истите да ги достават на e-mail  violeta.petrusevska@granit.com.mk.

Акционерите кои добиле  дивиденда за претходните години,  доколку  податоците  им се важечки,  нема  потреба  истите  повторно  да  ги  доставуваат.

ГД Гранит АД Скопје

ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ БЛАЦЕ

На 17.02.2020 ГД Гранит АД  потпиша договор   со Јавното Претпријатие за државни патишта за Изградба на автопат А4, делница ГП “ Блаце” – Скопје ( клучка “ Стенковец “), Подделница 1- проширување на постоен пат А4  од ГП “ Блаце” до с.Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат со с.Блаце.

ОДЛУКИ ДОНЕСЕНИ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2021

ГД Гранит АД Скопје, на овогодинешното Собрание на акционери кое се одржа на 21.05.2021 година ги донесе следните Одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2020 година (Преземи PDF),

2. Одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2020 година (Преземи PDF),

3. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје за 2020 година (Преземи PDF),

4. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2020 година (Преземи PDF),

5. Одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2020 година (Преземи PDF),

6. Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година на ГД Гранит АД Скопје (Преземи PDF),

7. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај од Службата за внатрешна ревизија за 2020 година (Преземи PDF),

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото за 2020 година (Преземи PDF),

9. Одлука за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје за 2020 година (Преземи PDF),

10. Одлука за исплата на дивиденда за 2020 година (Преземи PDF),

11. Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година (Преземи PDF)

ГРАНИТ НУДИ СТАНОВИ ЗА ПРОДАЖБА ВО НАСЕЛБА МАЏАРИ

Станбено – деловниот објект на Гранит е сместен во подрачјето на населба Маџари, општина Гази Баба.
Локацијата е на само 20 минути оддалеченост од центарот на Скопје, а 12 минути од Меѓународниот аеродром и на помалку од минута оддалеченост од влезот на регионалниот пат Скопје – Куманово.
Објектот е проектиран и изграден согласно најновите стандарди за квалитет и материјали кои обезбедуваат енергетска ефикасност, притоа овозможувајќи пријатно и комфорно живеење.

Објектот е наменет за колективно домување, додека на приземјето се наоѓаат деловните простории. Располага со подрум во кој се сместени гаражите, приземје, шест ката и поткровје.
Објектот се состои од 2 ламели, од кои во првата има 63, а во втората 76 стана со различни квадратури (од 55 до 95 m2) и типови, нудејќи дом за сечии потреби, со една, две или три спални.
Сите станови располагаат со тераса. Зградите се вертикално поврзани со скалила и лифтови, по два лифта во секоја од ламелите.

Во дворот на зградите е предвидено и детско игралиште опремено со модерна и безбеднаопрема, каде децата ќе можат да го поминуваат слободното време и најважно да се
забавуваат.

Преградните ѕидови помеѓу становите и кон ходниците се изградени од блок цигла, а меѓу нив има изолација од тервол 10 см, додека преградните ѕидови помеѓу собите се изградени од блок цигла.
Становите имаат големи и комфорни дневни соби со отворен концепт, а располагаат со една, две или три спални соби, зависно од типот на станот. Дневните соби изобилуваат со сончева светлина и излегуваат на пространи тераси.
Фасадата е изведена како „контактна“ термоизолациона фасадна облога.

Повеќе информации за становите се достапни во Каталогот (PDF)

ГД Гранит АД Скопје оствари соработка и со НЛБ Тутунска Банка и Халк Банка кои за купувачите на станбен простор од ГД Гранит АД Скопје нудат повластени услови и каматни стапки.
Повеќе информации за станбените кредити се достапни на следниве линкови:

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Халк Банк АД Скопје

Контакт телефон за подетални информации: +389 2 3218 700

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2021

Собранието ќе се одржи на ден 21.05.2021 година (пeток) со почеток во 12:00 часот.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2020 година
– Биланс на состојба и Биланс на успех (преземи PDF
– Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка (преземи PDF),

2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2020 година
– Консолидиран Биланс на состојба Консолидиран биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2020 година (преземи PDF)

3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2020 година
– Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи XLS); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи XLSX)
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2020 година (преземи PDF)

4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2020 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2020 година (преземи PDF)

5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2020 година, поединечна (преземи PDF) и консолидирана (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2020 година (преземи PDF)

6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија
 (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија (преземи PDF)

8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2020 година
 (преземи PDF)

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда
  (преземи PDF)

11. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година
 (преземи PDF)

Предлози од акционери:

Нова Предлог одлука за распределба на добивката по точката од дневниот ред 9 „Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2020 година” (преземи PDF)

Нова Предлог одлука за исплата на дивиденда по точката од дневниот ред 10 „Предлог одлука за исплата на дивиденда” (преземи PDF)

„По образложението на Управниот одбор по новите предлог одлуки од акционери, акционерите подносители на истото ги повлекоа предлог новите одлуки по што насловот ПРЕДЛОЗИ ОД АКЦИОНЕРИ односно предлог одлуките погоре се повлекуваат од гласање на Годишното Собрание (преземи PDF)

ОДГОВОР И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ОД УПРАВНИОТ ОДБОР ПО НОВИ ПРЕДЛОГ ОДЛУКИ ОД ГРУПА НА АКЦИОНЕРИ

Одоговор и образложение од Управниот одбор по две нови предлог одлуки од група на акционери за одлуката за распределба на добивката и исплата на дивиденда  (преземи docx)

Образложение од Управниот одбор по однос на одлуката за распределба на добивката (преземи docx)

Инструкции за учество на Собранието:

Образци:

Образец за гласање по пат на кореспонденција за правни лица (преземи docx),
образец за гласање по пат на кореспонденција за физички лица (прeземи docx)

Овластување полномошници (преземи PDF), полномошно за правни лица со инструкции (преземи RTF), полномошно за физички лица (преземи DOC).
Пријави (преземи PDF)
Поставување на прашања (преземи docx)
Нови точки (преземи docx)

Известување за полномошници: Согласно член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерски друштва објавен во Сл. весник на РСМ бр.248/2018, ГД Гранит  АД Скопје ги известува сите ополномоштени лица кои се овластени од повеќе од еден акционер да учествуваат во работата на претстојното Собрание, за дадените полномошна да ја известат Комисијата за хартии од вредност на РСМ најдоцна пет работни дена пред одржување на Собранието односно најдоцна до 14.05.2021 година. При известувањето, ополномоштените лица да го користат образецот за известување од полномошник на собрание на акционери, објавен на интернет страницата на Комисијата за хартии од вредност на РСМ и на страницата на ГД Гранит АД Скопје. (преземи PDF)

Број на акции за Собрание 2021

Награда за градежништво ПОРТА 3 2020

Комисијата на Порта 3, составена од 5 членови, за доделувањето на наградата за градежништво ПОРТА 3 2020, одлучуваше во состав од 5 стручни членови, а врз основа на креативниот и стручен пристап на градежништвото, земајќи ги во предвид квалитетните објекти, функционалните решенија кои соодветно се вклопуваат во околината, следењето на достигнувањата во дизајнот и технологијата.

ГД Гранит АД Скопје е компанија која континуирно вложува во професионалниот развој на своите вработени и ги подржува во кариерниот напредок, па со особена чест и гордост ја примивме веста дека Наградата за градежништво ПОРТА 3 2020 година, беше доделена на нашиот вработен Виктор Митевски, помошник директор на Секторот за оператива на Друштвото.

Виктор Митевски (1983) со години наназад работи како инженер во ГД Гранит АД Скопје, а од минатата година е и помошник директор на Секторот за оператива. Во својата професионална кариера работел на проектирање и изведба на објекти и автопатишта, како во земјата, така и во странство.

Својата професионална кариера ја започнува како инженер на објекти, а потоа и раководител на градба на објекти.

Позначајни објекти на кои работел како инженер се: Државен архив, Уставен Суд на Република Македонија и Археолошки музеј во Скопје, како раководител работел на објектите Агенција за електронски комуникации и Јавна администрација и Факултет за Драмски уметности, Скопје.

Работи и на проектирање и изведба на автопатишта. Бил раководител на делница Бжеско – Вјешхославице на автопатот А4, Краков – Лвов, Полска, раководител на бетонски работи и објекти на автопат Бања Лука – Добој, делница Прњавор – Добој и технички директор на делницата Бања Лука – Прњавор.

Во моментов е директор на проектот, автопат Блаце – I Делница.

ГД Гранит АД Скопје добитник на ПЛАКЕТА за Значаен корпоративен донатор во 2020 година

На 18-ти Декември 2020 година, по повод Меѓународниот ден на човековата солидарност, СОС Детско Село организираше настан „Едно семејство“ чиј покровител е г-ѓа Елизабета Георгиевска, сопруга на Претседателот на РСМ, на кој настан беа доделени плакети на донаторите кои ја подржуваат благородната мисија на оваа организација, а беше отворена и изложбата на уметничките дела на Мартин Бурески, младенец од СОС Детско село.

ГД Гранит АД Скопје, како еден од корпоративните донатори, продолжува силно да ја подржува мисијата на СОС Детското Село, чие мото гласи: „Ниедно дете не заслужува да расте само“.

Трогнати од решителноста и амбицијата на децата кои растат и се развиваат во СОС Детско Село, но и свесни дека иднината е поизвесна и посветла со личности како што се тие, не само што продолжуваме да бидеме дел од нивната работа, но и се стремиме за продлабочување на соработката на повеќе нивоа.

Наша привилегија и чест е да допринесеме да не растат сами.