Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали во Република Македонија

 

Име на договор: Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали во Република Македонија

Договор на работодавач: Министерството за образование и наука на Република Македонија

Вредност на договорот: 4.229.386.481,00 денари

Изведување на преостанати градежни работи и градежно занатски работи на објект Македонска филхармонија

 

Име на договор: Изведување на  преостанати  градежни работи и градежно занатски работи  на објект Македонска  филхармонија

Договор на работодавач: Министерство за култура на РМ

Вредност на договорот: 294.890.549 денари

Изградба на административен објект на државни институции за Државен архив на Република Македонија, Уставен суд на Република Македонија и Археолошки музеј во Скопје

 

Име на договор: Изградба на административен објект на државни институции за Државен архив на Република

Македонија, Уставен суд на Република Македонија и Археолошки музеј во Скопје

Договор на работодавач: Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија

Вредност на договорот: 1.526.039.299,00 денари

РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДЕЛНИЦА НА АВТОПАТ СМОКВИЦА – ГЕВГЕЛИЈА КАКО ДЕЛ ОД КОРИДОР 10

Реконструкција и надградба на делница на автопат Смоквица – Гевгелија како дел од Коридор 10 по тендер добиен од Министерство за Финансии.

Вредност на договорот: 255.464.850 ден.

ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО – ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА АНТЕНСКИ СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА И МОНИТОРИНГ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ НА ТЕРИТОРИЈА НА РМ

 

Performance of building and construction – craft works for construction of the antenna system for controlling and monitoring of radio frequencies on the territory of Macedonia.

Value of Contract: 1.084.706.000  MKD

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КЛУЧКА ГОРНО КОЈНАРЕ НА ДРЖАВЕН ПАТ А1

 

Јавното претпријатие за државни патишта го ангажираше ГРАНИТ да изведе функционална дополна за сообраќајно поврзување со рехабилитација на клучка Горно Којнаре на државен пат А1.

Дел од работите вклучуваше изградба на потпорен ѕид за насип на клучка Горно Којнаре.

ИЗВЕДБА НА ЕКСПРЕСЕН АВТОПАТ МИЛАДИНОВЦИ – ШТИП

 

Лансирањето на двата најголеми инфраструктурни проекти на територијата на Република Македонија во јануари, ја зголеми мобилноста за успешно извршување на проекти на Компанијата, со отварањето на два нови регионални ентитети кои специјализираат во перформансот на проекти и регионалниот автопат Кичево – Охрид како и автопатот Св. Николе – Штип.

Во почетокот на летото на 2014, со вклучувањето во работата за двата инфраструктурни проекти, Гранит навремено пристапи кон подготовки на земјиштето за конструкцијата на проекти како и креирањето на нови работни места.

Нова и модерна машинерија беше набавена како и соодветен тренинг на работниците и персоналот, со цел за целосно вклучување на капацитетите на компанијата.

ИЗВЕДБА НА АВТОПАТОТ БАЊА ЛУКА – ДОБОЈ, СЕКЦИЈА БАЊА ЛУКА – ПРЊАВОР

Автопатот Бања Лука – Добој е дел од идниот североисточен пан – Европски Коридор V-ц, и се наоѓа во Република Српска.

Автопатот ќе има 4 нови ленти (две дупли ленти) со должина од 35,3 км (од кои 14,12 км беа доделени на Гранит АД Скопје)

Од запад кон исток помеѓу Бања Лука и Прњавор е источниот дел на планираниот автопат со должина од 71,91 км кој ги поврзува Бања Лука и новиот Коридор V-ц близу Добој.
Во една насока просечната широчина е 10,7 метри која се содржи од две ленти кои имаат 3,75 метри широчина и една линија за запирање и има испрекинати ознаки.

Проектот ќе овозможи објекти за оддржување на автопатот, седишта за оддржување, сензори за набљудување на сообраќајот, комуникациска опрема, ознаки и патролни возила.
Во склоп на проектот планирани се објекти за корисниците, како резорти, бензиски станици и паркинзи како и патарини.

Автопатот е лоциран помеѓу реката Врбас и од хидрогенски аспект е тесно поврзан со помали реки како Гумјера, Црквена Река, Лишња, Илова, Осиња. Автопатот поминува помеѓу општините Лакташи и Прњавор.