ИЗГРАДБА НА БУЛ. АСНОМ

На 26.02.2020 година ГД Гранит АД Скопје потпиша договор со Град Скопје за Изградба на бул. АСНОМ – Втора фаза:…