Саем за вработување и пракса

ГД Гранит АД, Скопје учестуваше на Саемот за вработување и пракса кој се одржа на Факултетот за електротехника и информатички технологии -ФЕИТ и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство – ФИНКИ од 12 до 14 април 2017 организиран од страна на организацијата Контакт.

Во рамките на саемот на 13.04.2017 се одржа презентација за ГД Гранит АД, Скопје на Градежен факултет и интервјуа со студентите со претставник од ГД Гранит АД, Скопје.
Од страна на студентите се покажа голем интерес за компанијата за извршување на практична обука, а и можности за вработување. Студентите беа запознаени со работата на компанијата – проектите, со инженерскиот кадар и на кои позиции има можност за вработување. Исто така им беше објаснет и процесот на аплицирање, а им беа доставени и контакти за заинтересираните студенти да поднесат CV за пракса и за вработување.

Галерија

GD Granit owns the copyright of the published photos. The usage of the photos is prohibited without written permission from the Company.

ГД Гранит АД Скопје го има авторското право над објавените фотографии. Истите не е дозволено да преземаат без писмена дозвола од Друштвото.