Хидро изградба

Хидро изградба

Во повеќе од половина век постоење, Гранит во Македонија има изградено многу различни видови хидро–технички структури.

Тука се вклучени бетонски брани, насипи за контрола на реки, системи за наводнување и водоснабдување.

Компанијата е горда на постојаниот придонес во градењето и развивањето на националниот систем за електрична енергија.

granit

Во сите овие проекти, Гранит беше главен изведувач.

Бетонската брана Света Петка во близина на главниот град, овозможува производство на дополнителни 120Mwh, што е доволно да се задоволат потребите на домаќинствата во Скопје како и дел од индустријата во истоимениот град.

Камената брана Кнежево со нејзините 1,7 милиони кубици насипи, ќе придонесува кон дополнителни 22,5 милиони м3 корисна акумулација на вода во хидро системот Злетовица.

Галерија