Продажба на објекти Јуни 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Огласи за продажба на имот на ГД Гранит АД, Скопје 1.Оглас за продажба на Блокара Куманово 1. ГД Гранит АД’’…

Продажба на објекти

ГД Гранит АД Скопје продава хотел во градба во Стар Дојран на КП 348, КО Стар Дојран, место Карач. Хотелот…