ПРОИЗВОДСТВО

Стратегијата на ГРАНИТ е да биде економски независен и самодоволен кога се работи за основните ресурси. Затоа, обезбедувањето ресурси како што се карпи, бетон и асфалт е од најголема важност.

ГРАНИТ ПРОИЗВОДСТВО

НАШАТА СТРАТЕГИЈА Е ДА СЕ БИДЕ ЕКОНОМСКИ НЕЗАВИСЕН И САМОДОВОЛЕН ЗА ПОВЕЌЕТО ОД НАШИТЕ ОСНОВНИ РЕСУРСИ. ОТТУКА, ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА РЕСУРСИ, КАКО КАМЕН, БЕТОН И АСФАЛТ Е ОД ИСКЛУЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ.

 • 9
  БЕТОНСКИ БАЗИ
 • 7
  АСФАЛТНИ БАЗИ
 • 7
  КАМЕНОЛОМИ
 • 11
  ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОГОНИ