Нови договори во Македонија за 2015

1. Инвеститор: Министерство за финансии
Предмет на договорот: Реконструкција и надградба на делница на автопат Смоквица – Гевгелија како дел од Коридор 10
Вредност на договорот: 255.464.850 денари
Рок на изведување: 12 месеци

2. Инвеститор: Министерство за транспорт и врски
Предмет на договорот: Изградба на централен цефковод за канализација во Општина Струга
Вредност на договорот: 58.339.184 денари
Рок на изведување: 12 месеци

3. Инвеститор: Јавно претпријатие за државни патишта
Предмет на договорот: Подобрување на свлечиште Лот 1 Маврово – Дебар Маврово – Дебар
Вредност на договорот: 47.221.317 денари
Рок на изведување: 12 месеци

4. Инвеститор : Јавно претпријатие за државни патишта
Предмет на договорот: Подобрување на свлечиште Лот 2 Кратово – Страцин, Опеница , Тетово – Попова Шапка
Вредност на договорот: 33.006.093 денaри
Рок на изведување: 12 месеци

5. Инвеститор: Јавно претпријатие за државни патишта
Предмет на договорот: Набавка и поставување ма сообаќајни знаци за обележување патишта и опрема за државни патишта Лот 2 државен пат Штип – Граничен премин Ново Село и Куманово – Граничен премин Деве Баир
Вредност на договорот: 56.651.612 денари
Рок на изведување: 6 месеци

6. Инвеститор: Јавно претпријатие за државни патишта
Предмет на договорот: Набавка и поставување сообаќајни знаци за обележување патишта и опрема за државни патишта Лот 1 државен пат Прилеп – Битола и Гостивар – Кичево
Вредност на договорот: 48.499.717 денари
Рок на изведување: 6 месеци

7. Инвеститор: Јавно претпријатие за државни патишта
Предмет на договорот: Непредвидени и вишоци на работи за Изградба на регионален пат Р2138, врска со регионален пат Р2134, со населбата Сончев град
Вредност на договорот: 45.162.638 денари

Галерија