Потпишан нов договор

 

ГД Гранит АД Скопје потпиша договор со Јавното претпријатие за државни патишта. Предмет на договорот е Санација и рехабилитација на државен пат А1, делница Неготино – Демир Капија.

Вредноста на договорот со пресметан ДДВ изнесува 305.620.000 денари, со рок на изведување 42 месеци.

Галерија