Оглас за продажба на три локали во Делчево

 

ГД Гранит АД Скопје продава три локали со вкупна површина од 188м2 од кои 2 локали по 68 м2 и еден со 52 м2, спрат-сутерен, запишани во имотен лист 1120 КО Делчево, на КП 6651 со адреса Булевар Македонија-Делчево.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, на ул.Димитре Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на  следната е-пошта: kabinet@granit.mk

Огласот трае 7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на 02 3218-708.

Галерија