Договор за изработка на проект за санација, ревизија и изведба на санација со АД-Елем, РЕК Битола

 

Известуваме дека ГД Гранит АД потпиша договор со АД Елем – подружница РЕК Битола и ЈП
Стрежево, за Изработка на проект за санација, ревизија и изведба на санацијата за Сектор за инвестиции, развој и проектирање РЕК Битола.

Вредноста на договорот со пресметан ДДВ изнесува 43.572.680 денари, со рок на изведување 1 месец.

Галерија