Продажба на објекти Јуни 2018

Име на договор Договор на работодавач Вредност на договор Датум на завршување

Продажба на објекти Јуни 2018

Огласи за продажба на имот на ГД Гранит АД, Скопје

1.Оглас за продажба на Блокара Куманово

1. ГД Гранит АД’’ Скопје продава земјиште на КП бр.16 233 КО Куманово со површина од 21941 m2 заведени во имотен лист бр.4007 КО Куманово.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до‘’ГД Гранит АД’’Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на  следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае 7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на  тел. 02 3218 708

Блокара Куманово (1)

2.Оглас за продажба на деловен простор Ресен

2. ГД Гранит АД’’ Скопје продава деловен простор со површина 89m2 на ул. Ленинова Кат-приземје
стан 1 во имотен лист 3782 КО Ресен.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае 7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел. 023218708.

Деловен простор Ресен

3.Оглас за продажба на деловна просторија во општина Центар, Скопје

‘’ГД Гранит АД’’ Скопје продава деловна просторија на ул. 1737 бр.32,Влез 1,Кат-приземје бр.3,
општина Центар,Скопје со површина од 51 m2.

Деловниот  простор се наоѓа во стамбено деловна зграда на “Адвокатската улица”, спроти Основното училиште Св. Кирил и Методиј и МАНУ.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на  следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел. 023218708.

Деловен простор во Општина Центар, Скопје адвокатска уличка

4.Оглас за продажба на свињарска фарма и кланица,Бистренци

‘’ГД Гранит АД’’ Скопје продава објекти земјиште во Бистренци. Објектот е со површина од 1200m2 запишан во имотен лист бр.306 КО Бистренци и земјиште со површина 6383m2.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на  следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на  тел.023218708.

 

5.Оглас за продажба на деловен објект Вранешница, Кичево

‘’ГД Гранит АД’’ Скопје продава деловен објект со 119 m2 запишан во имотен лист бр.663 КО Вранешница и земјиште со површина од 3908 m2.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел.023218708.

Објект Вранешница

6.Оглас за продажба на фабрика за мермер, Цер

‘’ГД Гранит АД’’ Скопје продава седум (7) објекти со површина од 3291 m2 запишани во имотен лист бр. 704 КО Цер и земјиште со површина од кое е приватизирано само под објект 3216 m2.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел. 023218708.

 

7.Оглас за продажба на деловни простории, Делчево

Деловен  простор со 136 m2  сутерен на Булевар Македонија. Во имотен лист 1120 КО Делчево се водат како 3 посебни деловни простории  со број 3,4,5 од кои 3 и 4 се споени со површина 136m2 и бр.5 со 52m2, деловниот простор под бр.5  е без  завршна обработка од внатре.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел.023218708.

 

 

Галерија

ГРАНИТ ПРОИЗВОДСТВО

НАШАТА СТРАТЕГИЈА Е ДА СЕ БИДЕ ЕКОНОМСКИ НЕЗАВИСЕН И САМОДОВОЛЕН ЗА ПОВЕЌЕТО ОД НАШИТЕ ОСНОВНИ РЕСУРСИ. ОТТУКА, ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА РЕСУРСИ, КАКО КАМЕН, БЕТОН И АСФАЛТ Е ОД ИСКЛУЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ.

 • 9
  БЕТОНСКИ БАЗИ
 • 7
  АСФАЛТНИ БАЗИ
 • 7
  КАМЕНОЛОМИ
 • 11
  ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОГОНИ