ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ИЗНАЈМУВАЊЕ НА БАРАКИ – БИТОЛА

 

ГД „Гранит“ АД Скопје продава или изнајмува бараки кои се лоцирани на М.В. Индустриска-Битола, на површина од 12710 м2.

Тип на бараки по квадратури:

Р.бр. Тип на барака Квадратура
1 Канцеларии 122м2
2 Канцеларија 16м2
3 Гаражи 232м2
4 Гаражи 126м2
5 Магацин 21м2
6 Магацин 122м2
7 Магацин 116м2
8 Трафостаница 2
9 Барака за спиење 567м2
10 Барака за спиење 567м2
11 Стражарница 2
12 Стражарница 2
13 Стражарница 109м2

 

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, на ул. Димитрие Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на следната е-пошта kabinet@granit.mk

Огласот трае 7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на 02/3218-708.

Галерија