Известување: Исплата на дивиденда за 2021 година

Ги известуваме сите акционери дека ГД Гранит АД Скопје на ден 22.06.2022 година започна со исплата на дивидендата за 2021 година.


ГД Гранит АД Скопје

Галерија