ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АКЦИОНЕРИ: ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА

Почитувани Акционери,

ГД Гранит АД Скопје, од 06.08.2019  година, започнува со исплатата на дивиденда за 2018 година, согласно донесената Одлука на Собранието на Акционери бр. 12-6505 од 19.06.2019 година.

За сите прашања поврзани со исплата на дивидендата акционерите може да се обратат кај лицето овластено за контакт со акционери, Г-ѓа Виолета Петрушевска, на телефон +389 2 3218 713.

Со почит,

ГД Гранит АД Скопје

.

Галерија