ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АКЦИОНЕРИ: ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА

Почитувани Акционери,

ГД Гранит АД Скопје, од 17.07.2018 година, започнува со исплатата на дивиденда за 2017 година, согласно донесената Одлука на Собранието на Акционери бр. 12-9153 од 20.06.2018 година.

За сите прашања поврзани со исплата на дивидендата акционерите може да се обратат кај лицето овластено за контакт со акционери, Виолета Петрушевска, на телефон +389 2 3218 713.

Со почит,
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ

Галерија