ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АКЦИОНЕРИ:ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА

Ги известуваме акционерите на ГД Гранит АД  заради навремено  комплетирање на  податоците за  исплата  на дивиденда за 2018 год. потребно е да достават податоци од трансакциска сметка и лична карта со потпишана изјава ( во прилог )
Акционерите кои добиле  дивиденда за претходните години,  доколку  податоците  им се важечки,  нема  потреба  истите  повторно  да  ги  доставуваат.

Податоците да се достават  на адреса :  ГД Гранит АД , ул. Димитрие Чуповски бр 8, Скопје или на
 e-mail: violeta.petrusevska@granit.com.mk  со назнака за дивиденда 2018 година.

Сите потребни информации можат да се добијат на тел 3 218 713

Изјава (превземи документ)

Со почит,
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ

Галерија