shareholder-data

Известување за акционерите на ГД Гранит

 

Ги известуваме акционерите на ГД Гранит АД заради навремено комплетирање на податоците за исплата на дивиденда за 2016 год потребно е да достават копија од трансакциска сметка и лична карта со потпишана изјава.

Акционерите кои добиле дивиденда за претходните години, доколку податоците им се важечки, нема потреба истите повторно да ги доставуваат.

Податоците да се достават на адреса : ГД Гранит АД , ул Димитрие Чуповски бр 8 Скопје – со назнака за дивиденда 2016 година.

Сите потребни информации можат да се добијат на тел 3 218 713

Скопје, 06.07.2017 год ГД Гранит АД

Галерија