ГД Гранит АД Скопје ги известува сите акционери

Почитувани акционери,

ГД Гранит АД Скопје ги известува сите акционери дека почнувајќи од 27.08.2021 година, друштвото ќе започнe со исплата на дивиденда за 2020 година согласно одлуката донесена на Собранието на акционери одржано на 21.05.2021.

Сите акционери кои немаат доставено податоци за исплата во смисла на трансакциска сметка, лична карта и изјава се повикуваат истите да ги достават на e-mail  violeta.petrusevska@granit.com.mk.

Акционерите кои добиле  дивиденда за претходните години,  доколку  податоците  им се важечки,  нема  потреба  истите  повторно  да  ги  доставуваат.

ГД Гранит АД Скопје

Галерија